Privātums

Privātuma politika

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Privātuma politikas spēkā esamība un pieejamība.

Šī privātuma politika Jums ir pieejama: biedrības “Deju stunda” telpās Kofeīns.lv administrācijā un mūsu tīmekļa vietnēs www.kofeins.lv un www.antigravityyoga.lv

Lai nodrošinātu biedrības “Deju stunda” pienākumus attiecībā uz personas datu apstrādi, biedrība “Deju stunda” regulāri uzrauga savas darbības personas datu apstrādes jomā. Tāpēc biedrība “Deju stunda” tiesīgi jebkurā brīdī vienpusēji grozīt šo privātuma politiku.

Šī privātuma politika attiecas uz:

 • fiziskajām personām klientiem, (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (klientam) saņem vai nodod biedrības “Deju stunda” jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
 • Biedrības “Deju stunda”, un tās struktūrvienības “Kofeīns.lv” telpu apmeklētājiem,
 • Video filmēšanu un foto uzņemšanu biedrības Biedrības “Deju stunda”, un tās struktūrvienības “Kofeīns.lv” telpu apmeklētājiem
 • Biedrības “Deju stunda” uzturētās interneta mājaslapas kofeins.lv un www.antigravityyoga.lv apmeklētājiem (turpmāk – Klienti).
 • Biedrība “Deju stunda” rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem un privātuma un datu apstrādes jomā.
 • Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (Biedrības “Deju stunda” interneta mājaslapās kofeins.lv un www.antigravityyoga.lv, mobilajās lietotnēs, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Personas datu apstrāde un nolūki

 

Biedrība “Deju stunda”. apkopo informāciju, ko lietotājs iesūta tīmekļa vietnēs ( mājaslapā www.kofeins.lv un antigravityyoga.lv vai Facebook lapās Kofeīns.lv un Antigravityyogariga), piemēram, vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un tālruņa numuru.

 • Informācija, ko sūta lietotājs (piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs) tiek izmantota, lai sazinātos ar lietotāju.
 • Biedrība “Deju stunda” apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
 • Pakalpojumu sniegšanai:

– klienta identificēšanai;

– klientu apkalpošanai;

– norēķinu administrēšanai;

– mājaslapu un saimnieciskās darbības uzlabošanai.

Personas datu aizsardzība un ilgums

Biedrība “Deju stunda” neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas laikā iegūtu informāciju.

Personas datu glabāšanas ilgums

Biedrība “Deju stunda”. glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, pēc tam klienta personas dati tiek dzēsti.

Saziņa ar Klientu

Biedrība “Deju stunda”. veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi).

Kontaktinformācija

Ja Jums ir jautājumi par biedrības “Deju stunda” veikto personas datu apstrādi vai vēlaties īstenot savas tiesības, lūdzu sazinieties ar biedrību “Deju stunda” , vienotās reģistrācijas Nr. 50008174091 juridiskā adrese Matīsa iela 16-12, Rīga, LV-1001 vai kontaktējaties pa e-pastu kofeins.lv@gmail.com

 

Komentāri nav atļauti.

Par mums

Dejas un Fitnesa centrs Tava alternatīva sporta klubam!

Joga

Joga ir ne tikai teorētiska, bet arī praktiska disciplīna, kas balstās uz personīgo dvēseles pieredzi. Tā ir sena dvēseles pašizziņas zinātne. Tā ne tikai rada filozofisku fundamentu, bet arī piedāvā praktiskus paņēmienus, ar kuriem cilvēks var sasniegt glābšanu. Joga vienlaicīgi apvieno sevī filozofiju un zinātni, jogas termins skaidrots ārzemju literatūrā.

Kontakti

 • Adrese:
  Dejas un Fitnesa centrs "Kofeīns.lv"
  Matīsa ielā 16-12, Rīga
  LV-1001

Powered by WordPress.